top of page

za 11 nov

|

Gedinne

Bivaktocht Ardennen | Bivouac trip Ardennes

Beperkt aantal plaatsen - Limited spots available

Deze activiteit is volzet.
Andere evenementen bekijken
Bivaktocht Ardennen | Bivouac trip Ardennes
Bivaktocht Ardennen | Bivouac trip Ardennes

Tijd en plaats

11 nov 2023, 09:30 – 12 nov 2023, 20:00

Gedinne, 5575 Gedinne, België

Over

(** for a description in English, please see below **)

Haal die wandelschoenen en rugzak al maar te voorschijn, want we gaan op stap! Op deze tweedaagse bivaktocht komen we tot rust in de uitgestrekte Ardense bossen en overnachten op een bivakzone. We blijven zo goed als mogelijk weg van de beschaving, ondertussen genietend van de natuur en de uitzichten. Moet je er zo nodig even tussenuit om te herbronnen? Dan is dit iets voor jou!

Programma:

 • Zaterdag 11/11: We vertrekken om 9u30 stipt aan het treinstation van Gedinne. De volgende vijftien kilometer blijven we grotendeels in het bos. Slechts sporadisch komen we langs bebouwing. Bij het dorpje Our volgen we de loop van de gelijknamige rivier tot zijn monding in de rivier Lesse. Dan wacht ons het knappe uitzichtspunt van La Roche aux Chevaux. Van daaruit is het niet meer ver tot onze bivakplaats, die we hopelijk voor zonsondergang bereiken. Na het opzetten van de tenten, is het tijd om hout voor een gezellig kampvuur te zoeken.
 • Zondag 12/11: We zetten ons om 9u ten laatste in beweging. We komen na enkele kilometers in bewoond gebied, waar we de autosnelweg oversteken. Maar Villance en Libin laten we snel achter ons. Er wacht ons een passage langs een ondergelopen steengroeve en het mooie natuurgebied van Les Troufferies. Tenslotte bereiken we Libramont, het eindpunt van onze tocht.
 • Een kleine teaser met prachtige foto's van wat je mag verwachten, vind je hier: https://www.ultimatehiking.net/teaser-bivaktocht 

Voor wie:

 • Wandelaars met een degelijke fysieke conditie.
 • Iedereen die de rust wil opzoeken, even onthaasten van de dagelijkse stress.
 • Beginnende trekkers zijn welkom.

Dit moet je weten:

 • In totaal wandelen we 50 kilometer (ongeveer 25 km per dag) met in totaal 730 meter positief hoogteverschil.
 • We volgen geen GR's of andere langeafstandspaden. De route is een eigen creatie.
 • 73% van het traject loopt over onverharde paden!
 • We wandelen aan een gezapig tempo van gemiddeld 4,5 km/u. De traagste wandelaar geeft de toon aan. Samen uit, samen thuis!
 • De bivakzone bereiken we idealiter voor zonsondergang (ca 17u00).
 • Er zijn geen mogelijkheden tot bevoorrading onderweg. Al je eten voor de twee stapdagen moet je dus meedragen.
 • Water kan uit rivieren gehaald worden, maar moet ook worden gefilterd.
 • De paklijst van de uitrusting die je nodig hebt, krijg je binnen 48 uur na je inschrijving. Sommige items moet je verplicht meehebben tijdens de tocht.
 • Indien je niet alle uitrusting hebt, kan terecht bij outdoorwinkels om materiaal te kopen of huren. 
 • Winkels die materiaal verhuren zijn Mounteqshop, AS Adventure en Decathlon.
 • We respecteren zowel de natuur als eventuele buren op de bivakzone. Afval neem je ook weer mee.
 • Er is geen stromend water in de buurt van de bivakzone. Drink-en waswater brengen we mee van aan de rivier, anderhalve kilometer voor de bivakzone.
 • De tocht gaat ook bij regenweer door. 
 • Afspraak aan de blauwe NMBS-totem aan het station van Gedinne.
 • Het vertrek is om 9u30 stipt.
 • Dit is een meertalig event, dus of je nu Nederlands, Engels, Frans of Duits spreekt: iedereen is welkom!

Welk materiaal heb je nodig?

 • Alles wat je moet meebrengen staat op de paklijst die je na inschrijving per mail ontvangt. De items met de vermelding "verplicht" moet je meehebben tijdens de tocht.

Wat is inbegrepen in de prijs:

 • Begeleiding
 • Plaats op de bivakzone
 • Korte workshop water filteren (indien de tijd het toelaat)

Wat is niet inbegrepen in de prijs:

 • Voeding
 • Uitrusting
 • Transport
 • Verzekering

Bereikbaarheid

 • Gedinne is bereikbaar per trein (aankomst in Gedinne op zaterdag om 09u03)
 • Vanuit Libramont vertrekt er elk uur een rechtstreekse trein richting Namen en Brussel (16u06, 17u06, 18u06, etc).

Bij inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Get out those hiking boots and backpack already, because we're off! On this two-day bivouac trip, we will unwind in the vast Ardennes forests and spend the night in a bivouac zone. We will stay away from civilisation as best we can, while enjoying nature and the views. Need to get away from it all and recharge your batteries? Then this is for you!

Programme:

 • Saturday 11/11: We leave at 9.30 a.m. sharp at Gedinne train station. For the next 15 kilometres, we stay mostly in the forest. Only sporadically do we pass buildings. At the village of Our, we follow the course of the river of the same name until its mouth in the river Lesse. Then the beautiful viewpoint of La Roche aux Chevaux awaits us. From there it is not far to our bivouac site, which we hope to reach before sunset. After pitching the tents, it's time to look for wood for a cosy campfire.
 • Sunday 12/11: We set off at 9am at the latest. We enter populated areas after a few kilometres, where we cross the motorway. But we soon leave Villance and Libin behind us. A passage past a flooded quarry and the beautiful natural reserve of Les Troufferies awaits us. Finally, we reach Libramont, the end point of our trip.
 • A teaser with some beautiful pictures of what to expect can be found here: https://www.ultimatehiking.net/teaser-bivaktocht 

For whom:

 • Hikers with a decent physical condition.
 • Anyone who wants to seek peace and quiet, to take a break from daily stress.
 • Novice trekkers are welcome.

Good to know:

 • In total, we walk 50 kilometres (about 25 km per day) with a total of 730 metres of positive altitude difference.
 • We do not follow GRs or other long-distance trails. The route is Ultimate Hiking's own creation.
 • 73% of the route is on unhardened paths!
 • We walk at a leisurely pace of 4.5 km/h on average. The slowest walker sets the pace in the end.
 • We will ideally reach the bivouac zone before sunset (around 5pm).
 • There are no provisioning options en route. All your food for the two walking days should therefore be carried.
 • Water can be taken from rivers, but must also be filtered.
 • You will receive the packing list of the equipment you need within 48 hours of your registration. Some items are mandatory to carry during the trek.
 • If you don't have all the equipment, you can go to outdoor shops to buy or rent equipment. 
 • Shops that rent equipment are Mounteqshop, AS Adventure and Decathlon.
 • We respect both nature and any neighbours in the bivouac zone. You also take your rubbish back with you.
 • There is no running water near the bivouac zone. We bring drinking and washing water from the river, one and a half kilometres before the bivouac zone.
 • The trek goes on even in rainy weather. 
 • Meet at the blue SNCB totem at Gedinne station.
 • Departure is at 9.30 a.m. sharp.
 • This is a multilingual event, so whether you speak Dutch, English, French or German: everyone is welcome!
 • Subscription must be made before 1 November for insurance purposes.

What gear do you need?

 • Everything you need to bring is on the packing list you will receive by e-mail after registration. The items marked "mandatory" must be brought with you during the trip.

What is included in the price:

 • Guide
 • Location on the bivouac zone
 • Short water filtering workshop (if time permits)

What is not included in the price:

 • Food
 • Gear
 • Transport
 • Insurance

Accessibility

 • Gedinne can be reached by train (arrival in Gedinne on Saturday at 09h03)
 • From Libramont, a direct train leaves every hour towards Namur and Brussels (16h06, 17h06, 18h06, etc).

 • Standaardprijs

  € 70,00
  Btw: BTW inbegrepen
  Verkoop geëindigd op

Totaal

€ 0,00

Delen

Terug naar de Agenda
bottom of page