top of page
Banner topo

Algemene Voorwaarden

Definities

Organisator: Ultimate Hiking, Michel Deraemaeker

Evenement: workshops, opleidingen, dagtochten, trektochten

 

Inschrijvings & betalingsvoorwaarden

Inschrijven en betalen gebeurt op de website www.ultimatehiking.net op de desbetreffende pagina.

De deelname is bevestigd meteen na ontvangst van de betaling

 

Annulatievoorwaarden deelnemer
 • Annulaties dienen schriftelijk te worden gericht aan Ultimate Hiking via mail: info@ultimatehiking.net . Steeds naam en evenementdatum vermelden voor een correcte opvolging.

 • Een volledige terugbetaling (mits inhouding van 10€ administratiekosten, of 50% van de inschrijvingskost indien het bedrag 15€ of minder is) is enkel mogelijk indien de annulatie minstens 30 kalenderdagen voor aanvang van het evement werd aangevraagd.

 • Terugbetalingen zijn na deze termijn niet meer mogelijk.

 • Wanneer de deelnemer recht heeft op een terugbetaling, mag hij het bedrag binnen een termijn van 30 kalenderdagen terug verwachten.

 

Annulatievoorwaarden organisator
 • De organisator behoudt zich het recht voor om evenementen af te gelasten in geval van overmacht. De organisator zal eerst een andere datum voorstellen. Indien er geen datum gevonden kan worden, zal het volledige bedrag worden terugbetaald.

 • Trek- of dagtochten gaan ook bij slecht weer door. Enkel bij stormaankondiging wordt de tocht geannuleerd en verplaatst naar een latere datum.

 • Evenementen kunnen tot 12u voor de start geannuleerd worden. Communicatie gebeurt via de gebruikelijke kanalen: Facebook en e-mail.

Verzekering
 • Ultimate Hiking biedt evenementen aan met een zeer laag risicogehalte.

 • Deelnemers moeten ten allen tijde de aanwijzingen volgen van de organisator.

 • De deelnemer voorziet in zijn eigen verzekering.

 • De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fysische of mentale letsels.

Recht tot uitsluiting
 • Deelnemers kunnen vervroegd worden uitgesloten van verdere deelname aan de activiteiten als daarbij de veiligheid van andere deelnemers of de organisator of de goede orde in het gedrang komt.

 • Deelnemers kunnen eveneens vervroegd worden uitgesloten van verdere deelname aan de activiteiten als blijkt dat de deelnemers in kwestie niet over de capaciteiten beschikken om de activiteiten tot een goed einde te brengen. De organisator doet dan ook het nodige om de deelnemers voor inschrijving op de hoogte te brengen van de moeilijkheidsgraad van de activiteit.

 • In het geval van uitsluiting heeft de deelnemer geen recht op een terugbetaling, in eender welke vorm dan ook.
bottom of page